Contact


As. de vanatoare Crişana Hunting

Sediu şi punct de lucru:
Ciumeghiu, nr. 749,
Bihor, Romania

Tel / fax: 0040-259-373-025
                       0040-259-373-055
Mobil: 0040-722-345-141
E-mail: crisanahunting@yahoo.comServicii

Tarife pentru servicii prestate vânătorilor, în vederea organizării şi desfăşurării de acţiuni de vânătoare

a) Pensiune completă

Categoriile de comfort I ...cameră cu baie completă şi acces la piscină = 110 eur/zi Tarifele de mai sus se vor defalca numai în situaţia în care nu se poate sau nu este necesar a se asigura pensiune completă (cazare +mic dejun+prânz+cină) Defalcarea " pensiunii complete "  pentru serviciile de masă se face astfel :
 • mic dejun……………………..5 eur
 • prânz………………………….15 eur
 • cină……………………………10 eur
 • tarif total pentru masă/zi ................30 eur
Diferenţa până la nivelul tarifului de pensiune completă o reprezintă tariful de cazare, aferent fiecărei categorii de comfort.

b) Interpreţ (translator)
 • pentru un grup format din 1-3 persoane..........................30 eur/zi
 • pentru fiecare persoană în plus, peste 3 persoane............10 eur/zi
c) Transport (în afara terenului de vânătoare)
 • maşini de teren sau autoturisme..................................1 eur/km
 • maşini de teren sau autoturisme……………………..15 eur/ora
 • maşini de teren sau autoturisme……………………..75 eur/zi
 • microbuz………………………………………….1 ur/km
 • microbuz…………………………………………15 eur/ora
 • microbuz…………………………………………115 eur/zi
d) Închirieri trasuri/căleşti de vânătoare
 • tarif pe oră..................................20 eur
 • tarif pe zi ..................................100 eur
e) Închirierea de arme

- arme de vânătoar:
 • cu ţevi lise..............................30eur/zi/buc.
 • cu ţevi ghintuite......................40eur/zi/buc.
Nota
 • tarifele de mai sus se vor folosi pentru întocmirea “Notei de plată” care se încheie la sfârşitul acţiunii de vânătoare. Comenzile speciale sau suplimentare ale vânătorilor sau comisionarului se vor încasa la nivel corespunzător şi se vor menţiona distinct, cumulându-se în “Nota de plată”
 • pentru situaţii deosebite, atunci când, la cererea vânătorilor sau a firmei comisionare, cheltuielile pentru serviciile acordate sunt mai mari decât cele din perzenta listă, aceasta se facturează la nivelul efectiv realizat
 • tarifele de valorificare cărnii de vânat , blănurilor, pieilor, coarnelor sau a altor subproduse, se vor stabili de către asociaţie, prin hotarâre a comitetului în funcţie de preţurile practicate pe piaţă şi de raportul dintre cerere şi ofertă
 • tarifele de mai sus conţin TVA şi includ comisionul ce se poate acorda în cazul colaborării cu firme comisionare pentru organizarea de acţiuni de vânătoare. Comisionul inclus conţine cota TVA
 • decontarea acţiunilor de vânătoare pentru vânătorii cetăţeni români, se va face în lei la cursul leu/eur oficial al Băncii Naţionale a României (BNR) din ziua întocmirii decontului
Pentru membrii vânători ai A.V. CRISANA HUNTING-Salonta cât şi pentru alte persoane cu calitatea de vânător legal, consiliul director poate aproba reduceri sau exonerarea de la plată tarifelor pe baza unor documente justificative sau a unor merite sau eforturi depuse în favoarea A.V CRISANA HUNTING.
Se exonereaza de la plata tarifelor aprobate membrii consiliului director, conducerea executiva, angajaţii.
Toate cele de mai sus se aprobă de către consiliul director la propunerea conducerii executive.

        Asociatia de vanatoare Crişana Hunting   ©   Toate drepturile rezervate. Despre noi    |   Servicii   |   Preturi vanator    |   Contact